Jazz manouche from Ukraine. Personnel: Diana Ovsiannikova – vocal Volodymyr Lychoshva Sergiy Ovsiannikov – guitar Phillip Beliaev Ivan Litvinov